MANAGEMENTINFORMATIE

De tactische inkoopfunctie concentreert zich op de 1e drie stappen uit het inkoopproces van
Van Weele: Specificeren, Selecteren en Contracteren. De bijbehorende besturings- ofwel
managementinformatie is eveneens op de delen naar drie hoofdgroepen:

Inkoopprestatie
gaat over de Effectiviteit & Efficiency van de inkoopafdeling. Wat zijn de inkoopdoelstellingen en
in welke mate zijn deze inkooptargets gerealiseerd?

Klantinformatie
gaat over Klanten & Producten. Wie zijn onze belangrijkste (interne) klanten, welke producten
kopen zij en wat zijn de ontwikkelingen?

Leveranciersinformatie
gaat over Leveranciers & Contracten. Wie zijn de grootste leveranciers, hebben we daar (al)
goede (raam)contracten mee afgesloten en zo ja, tot wanneer lopen deze?

De Klant- en Leveranciersinformatie vormen de basis van het Managementinformatie Model.
De inkopers gebruiken deze informatie om trends te signaleren en goede prioriteiten te stellen
om zodoende met de juiste afnemers en leveranciers om de tafel te komen zitten. Deze
informatie ondersteunt het tactische inkoopproces.

De Inkoopprestatie meet de resultaten van alle inkoopinspanningen, vaak uitgedrukt in een
aantal krachtige KPI's ofwel Key Performance Indicatoren. De 2 belangrijkste zijn de
Contractcompliance en de gerealiseerde Inkoopbesparingen. Deze gaan uitsluitend over geld!
De drie andere categorieŽn gaan over Risico, Klanttevredenheid en Projectefficiency.
Meer hierover vindt u bij Prestatiemeting.


Managementinformatie Model

Inkoop
Prestatie

Specificeren

Selecteren

Contracteren