Kraljic Benchmark

Op 9 maart 2011 sprak Dr. Peter Kraljic op het succesvolle NEVI Inkoopcongres Oost-Nederland,
op de Hogeschool van Windesheim te Zwolle. Zijn bevlogenheid heeft ons er toe gezet om meer
te doen met het beroemde Kraljic inkoopportfolio model. Wie is er niet opgegroeid met de 4
kwadranten en de daarbij passende inkoopstrategieŽn om zo juist als mogelijk in te kopen?
Echter, op vragen als: 'Wie heeft er
zelf wel eens een Kraljic matrix opgesteld?', of: 'Hoe meet u
uw toeleveringsrisico's van het product op de horizontale as?', kregen we nagenoeg geen reacties!

Gratis Kraljic model in Excel!

Wij Purfacts en Accent Inkoop Advies stellen gratis en vrijblijvend ons Kraljic analyse model ter
beschikking. Hierin kunt u zelf uw top 25 inkooppakketten of -categorieŽn invullen of plakken
en vervolgens het toeleveringsrisico beoordelen op de 4 kritische risico factoren:

- Impact (op het proces)
- Schaarste (product of vraag/aanbod)
- Technologie (ontwikkeling/houdbaarheid)
- Omschakeling (skosten)

Elke factor kan een score krijgen van 'Geen, Laag, Middel of Hoog'. We hebben bewust
gekozen voor dit beperkte aantal factoren en stappen, die echter een zeer brede scope van de
in de literatuur genoemde risico's afdekt. Het resultaat is hierdoor even simpel als verbluffend
en blijkt ook in de praktijk een ideale 'praatplaat' te zijn om het belang van inkoop aan te tonen.

Deze Kraljic is ook beschikbaar in de Inkoopdashboards van onze dochter Purfaction.

Download hier =>

Deel uw scores en ontvang een gratis benchmark!

Vanuit ons lidmaatschap bij Nevi en Nevi CPD willen wij graag de resultaten verzamelen en een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de inkoopkennis en -professionalisering in Nederland.
Wij vragen u daarom ons uw risicoscores per category te mailen. (kraljic@purfacts.nl)
Noot: de vertrouwelijkheid is gewaarborgd daar u alleen de procentuele waarden hoeft in te vullen.

Bij voldoende response zullen wij de resultaten verwerken in een mailing of artikel en presenteren
bij Nevi bijeenkomsten. Alle respondenten ontvangen hun scores afgezet tegen het gemiddelde.
Daar dit een prachtig tool is en u er zelf ook bij gebaat bent uw benchmark scores te ontvangen,
rekenen wij op uw medewerking!

Met inkoop vriendelijke groet,

Richard Holman & Jeroen Corts
Accent Inkoop Advies / Purfacts

In samenwerking met =>